Center regler

Ordensregler: I huset er opsat ordensregler og vejledninger, som lejer er forpligtet til at overholde. Eventuelle skader og mangler skal straks anmeldes til centervagten. Graffiti og andre ødelæggelser på ejendommen og inventar, udbedres for lejers regning af en lokal håndværker eller hyttevagt.

Sovesalen: Må max. benyttes af 34 incl. ledere, og kun befærdes med indendørs fodtøj. Rygning og åben ild er strengt forbudt! Mindst en leder skal overnatte i sovesalen. Trappe døren skal holdes lukket.

I tilfælde af brand: Bevar roen, åben døren i gavlen, og forlad en for en sovesalen, DER ER GOD TID.

Undersøg, om nøglen til gavl døren hænger i sin kæde, og at der er vand på brandslukkeren, der skal stå en ved skorstenen.

Pladsen: Den anviste plads skal benyttes. Der må normalt ikke køres på lejrpladsen. Træer og buske må ikke beskadiges. Der findes to faste bålpladser. Se grundplan.

Koge bål må etableres, men kræver omhyggelig sløjfning.

Affaldshuller må ikke graves. Alt ikke brændbart affald skal i containerne eller evt. i sække.

Parkering foretages langs vejen mellem indkørslen til pladsen og huset.

Rafter findes til brug for lejrdeltagere, sav dem ikke i stykker, der er masser af forskellige længder. Læg dem på plads igen.

Brænde skal medbringes til brug i huset kan træ briketter anbefales der må samles i skoven i begrænset omfang. Ved større lejre kontakt centervagten. Overskydende brænde lægges på plads ved rafter.

Vaske render og håndvaske må ikke bruges til opvask og rensning af materialer o. lign.

Naboernes marker: Hjælp os med at bevare et godt naboskab omkring denne fredelige plet. Omliggende marker og hegn må selvsagt ikke betrædes eller skades på nogen måde. Kør langsomt på markvejen, 20 km/timen. er passende.

Afgang til skoven: Finder sted ved skovvejen syd for huset, se kortet. Motorkørsel er ikke tilladt. Ovstrup og Hannenov med Borremosen er statsskove, og må følgelig befærdes og bruges efter gældende regler, som man må sætte sig grundigt ind i. Værn om naturen!

Særlige ønsker: Spørgsmål og specielle problemer og ønsker kan altid drøftes med centervagten.

Arrangements oversigt

2022

Aktivitetsweekend 26.-27. Marts (Forbered generalfors)
Generalforsamling 27. Marts 13.00-15.00
Aktivitetsweekend 23.-24. April  
Aktivitetsdag 22. Maj (Forbered MUS)
MUS-lejr 26.-28. Maj  
Aktivitetsdag 19. Juni (Forbered sommerlejr)
Centerlejr 09.-16. Juli  
Aktiv sommer 11.-13. Juli  
Spejdernes lejr 23.-31. Juli  
Naturens Dag 11. September  
Aktivitetsweekend 15.-16. Oktober  

Sponsorer

 

NordeaGuldborgsund

Vivara NaturprodukterBlomsterbo

 

  • Vivara Naturprodukter  www.vivara.dk
  • Blomsterbo v/Kirsten og Karl Falch Pedersen og familie
  • Guldborgsund Kommune:        
  • Nordea Fonden:                              
  • Hans Florens Fonden: