Historie

“Ude på Amager” – sådan udtrykte de mere velbjergede gårdejere i Eskildstrup og Sørup deres lidt nedvurderende holdning til de mindre gårde og husmandssteder, der oprettedes helt i krogen ved Ovstrup Skov.

Da Nykøbing F. gildernes Spejderfond erhvervede et sådant husmandssted på 8 tdr. land med et hus fra ca. 1850, bibeholdt vi navnet “AMAGERHUSET”. Pr. 1 januar 2017 overtager Ovstrup Spejder Center Amagerhuset.

Stedet har i øvrigt været i samme families eje, indtil det af gdr. Poul Jensen, kaldet “Poul Amager”, blev overladt os til et nyt, og af ham velset formål.

En feriekoloni ved Bøtø, skabt af Gildet, ved tidernes gunst mangedoblet i værdi, og en stor frivillig arbejdsindsats fra seniorspejdere og gildebrødre blev det økonomiske grundlag for anskaffelse og ombygning.

De 5 tdr. land er udlagt til lege- og samlingsplads omkring huset samt lejrpladsen. Resten er for tiden bortforpagtet til en god nabo.

Huset på ca. 100 m² er ombygget, på nær ydermurene, isoleret og brandsikret efter forskrifterne

Arrangements oversigt

2021

 

  • DM i Spejd 23-25. april 2021
  • MUS-Dag 14. maj
  • Centerlejr uge 27
  • Dysten

Sponsorer

 

NordeaGuldborgsund

Blomsterbo Vivara Naturprodukter

 

  • Vivara Naturprodukter  www.vivara.dk
  • Blomsterbo v/Kirsten og Karl Falch Pedersen og familie
  • Guldborgsund Kommune:        
  • Nordea Fonden:                              
  • Hans Flore Fonden: