Historie

“Ude på Amager” – sådan udtrykte de mere velbjergede gårdejere i Eskildstrup og Sørup deres lidt nedvurderende holdning til de mindre gårde og husmandssteder, der oprettedes helt i krogen ved Ovstrup Skov.

Da Nykøbing F. gildernes Spejderfond erhvervede et sådant husmandssted på 8 tdr. land med et hus fra ca. 1850, bibeholdt vi navnet “AMAGERHUSET”. Pr. 1 januar 2017 overtager Ovstrup Spejder Center Amagerhuset.

Stedet har i øvrigt været i samme families eje, indtil det af gdr. Poul Jensen, kaldet “Poul Amager”, blev overladt os til et nyt, og af ham velset formål.

En feriekoloni ved Bøtø, skabt af Gildet, ved tidernes gunst mangedoblet i værdi, og en stor frivillig arbejdsindsats fra seniorspejdere og gildebrødre blev det økonomiske grundlag for anskaffelse og ombygning.

De 5 tdr. land er udlagt til lege- og samlingsplads omkring huset samt lejrpladsen. Resten er for tiden bortforpagtet til en god nabo.

Huset på ca. 100 m² er ombygget, på nær ydermurene, isoleret og brandsikret efter forskrifterne

Arrangements oversigt

2022

Aktivitetsweekend 26.-27. Marts (Forbered generalfors)
Generalforsamling 27. Marts 13.00-15.00
Aktivitetsweekend 23.-24. April  
Aktivitetsdag 22. Maj (Forbered MUS)
MUS-lejr 26.-28. Maj  
Aktivitetsdag 19. Juni (Forbered sommerlejr)
Centerlejr 09.-16. Juli  
Aktiv sommer 11.-13. Juli  
Spejdernes lejr 23.-31. Juli  
Naturens Dag 11. September  
Aktivitetsweekend 15.-16. Oktober  

Sponsorer

 

NordeaGuldborgsund

Vivara NaturprodukterBlomsterbo

 

  • Vivara Naturprodukter  www.vivara.dk
  • Blomsterbo v/Kirsten og Karl Falch Pedersen og familie
  • Guldborgsund Kommune:        
  • Nordea Fonden:                              
  • Hans Florens Fonden: