Generalforsamling den 19. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling på Ovstrup Spejdercenter

Afholdes i Amagerhuset på Ovstrup Spejdercenter, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup

Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 11.00.

I år har vi valgt at gøre det lidt anderledes, og kombinere generalforsamlingen med indvielse af shelters, orientering om masterplan for centret, og socialt samvær omkring frokost.

Programmet for dagen ser derfor sådan ud;

Kl. 11.00        Inden selve generalforsamlingen vil vi officielt indvie vores nye shelters, og få overrakt fondspenge fra Nordea og Guldborgsund kommune.

Kl. 11.30        Inde i huset vil vi gennemgå den netop færdigudviklede masterplan for centret, som skal danne grundlag for fondssøgninger. Det er en helhedsplan som foruden det nye rangerhus, omhandler hele grunden og hvad den kan bruges til.

Kl.12.00         Fælles frokost. Centret er vært med frokost, øl og vand kan købes.

Kl.12.45         Selve generalforsamlingen starter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af Dirigent og referent.
  3. Bestyrelsens beretning samt orientering om vores planer.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for enheder og enkeltpersoner.
  7. I ulige år valg af kasser. Valg er for 2 år. Kassereren kan stå uden for bestyrelsen.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Claus er på valg og er villig til genvalg. Harry er på valg og ønsker ikke genvalg.
  9. Valg af 2 kritiske revisorer (bilagskontrollanter) for 1 år.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til martin@me2net.dk eller Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8, 4863 Eskilstrup, senest 24. februar 2019.

Evt. forslag, bilag, budget og regnskab fremsendes til alle tilmeldte senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Af hensyn til indkøb af mad, skal  bedes dem der ønsker mad tilmelde sig via ovenstående.

 

Med venlig hilsen

Martin Steenstrup

 

hele indbydelsen kan også hentes ved at klikke på linket

Indbydelse generalforsamling ovstrup

 

Årets-budget-og-regnskab-for-Ovstrup-Spejderce

Koncept-vers-2019

Årsberetning for Ovstrup Spejdercenter 2019