Indkaldelse til Generalforsamling for Ovstrup Spejdercenter.

Indkaldelse til Generalforsamling for Ovstrup Spejdercenter.

Generalforsamlingen vil blive afholdt søndag d. 14. marts 2021 kl. 13 som online møde.

Hvis coronarestriktionerne gør at det er muligt at mødes fysisk på den givne dato, vil vi indkalde til fysisk møde.

Dagsorden i følge vedtægterne med bilag fremsendes på mail til alle tilmeldte senest 14 dage før generalforsamlingen. Det er medlemmernes pligt selv at gøre opmærksom på, hvis de evt. ikke har modtaget materialet.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 21. februar 2021.

Alle medlemsforeninger har en stemme såfremt kontingent er betalt senest en uge inden generalforsamlingen.

På grund af regeringens restriktioner fraviger vi vedtægternes bestemmelse om, at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde, men at der kan stemmes via mødeplatformen. Såfremt nogen har indsigelser mod dette bedes det anført ved tilmelding.

Generalforsamlingen er åben for enkelt personmedlemmer og interesserede fra medlemsforeningerne.

Tilmelding forgår ved mail til martin@me2net.dk, med følgende oplysninger:

Navn på medlemsforening.
Navn og mailadresse til stemmeberettiget
Navn og mailadresse på andre der ønsker at deltage

Efter tilmelding vil dagsorden, bilag og information om hvordan vi mødes blive fremsendt.

Hvis du ikke er rette modtager af indkaldelsen bedes du videresende til til rette vedkommende og/eller sende besked tilbage.

På bestyrelsens vegne

Formand Martin Steenstrup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *